Wednesday, March 24, 2010

I loved this Arabic Poem

يخاطبني السفيه بكل قبح ** فأكره أكــون له مجيبا

يزيد سفاهة فأزيد حلـما ** كعود زاده الإحراق طيبا


Photo: by gvlasveld from deviantart

No comments:

Post a Comment